16

Th 03

Ý nghĩa các chỉ số IP

Ý nghĩa các chỉ số IP

  • Elecnova
  • 0 bình luận

Hệ thống bảo vệ IP là phân loại các thiết bị điện theo đặc tính chống bụi và chống ẩm. Nó đề cập đến thiết bị điện phù hợp với điều kiện môi trường nào (chẳng hạn như dụng cụ, thiết bị chiếu sáng, vật liệu lắp đặt) và cách bảo vệ người dùng khỏi các nguy cơ tiềm ẩn. Đối với khả năng thích ứng của các môi trường khác nhau, tiêu chuẩn cấp độ bảo vệ IP đã chia các mã IP tương ứng. Mức độ bảo vệ IP bao gồm hai số.

Số đầu tiên cho biết mức độ bảo vệ chống lại sự tiếp xúc và sự xâm nhập của các vật thể rắn bên ngoài.

Bảng sau đây mô tả ý nghĩa của chữ số đầu tiên của cấp độ IP:

Số

Bảo vệ chống tiếp xúc

Bảo vệ chống xâm nhập

   0

Không bảo vệ

Không bảo vệ

   1

Bảo vệ chống các bộ phận cơ thể tiếp xúc

Bảo vệ khỏi các vật có đường kính  ≥ 50mm

   2

Bảo vệ chống ngón tay tiếp xúc (Đường kính12mm)

Bảo vệ các vật có đường kính ≥ 12.5mm, và dài ≤ 80mm

   3

Bảo vệ khỏi công cụ, dây dẫn (Đường kính≥ 2.5mm)

Bảo vệ các vật thể có đường kính≤ 2.5mm

   4

Bảo vệ các công cụ, dây dẫn với đường kính ≥1mm

Bảo vệ khỏi các vật có đường kính ≤ 1mm

   5

Bảo vệ chống dây dẫn tiếp xúc( IP4), Bảo vệ chống bụi

Bụi có thể vào (Vô hại)

   6

Bảo vệ chống dây dẫn tiếp xúc( IP4), Bảo vệ chống bụi

Bụi không vào được

 

Chữ số thứ hai cho biết mức độ bảo vệ chống lại chất lỏng. Bảng sau mô tả ý nghĩa của số thứ hai trong mã IP.

Số

Chức năng bảo vệ nước

  0

Không bảo vệ

  1

Bảo vệ khỏi nước theo phương thẳng đứng

  2

Bảo vệ khỏi nước bắn từ góc nghiêng 15 độ theo phương thẳng đứng

  3

Bảo vệ khỏi nước bắn từ góc nghiêng 60 độ theo phương thẳng đứng

  4

Bảo vệ khỏi nước bắn từ mọi góc độ

 4k

Bảo vệ khỏi nước bắn với áp lực thấp từ mọi góc độ, chỉ áp dụng cho các phương tiện giao thông

  5

Bảo vệ khỏi nước bắn áp lực thấp

  6

Bảo vệ trước sóng lớn và nước bắn áp lực cao

 6k

Bảo vệ trước nước bắn áp lực cao, chỉ áp dụng cho phương tiện giao thông

  7

Bảo vệ ngâm nước trong thời gian ngắn

  8

Bảo vệ ngâm nước trong thời gian dài

 9k

Bảo vệ khỏi hơi nước áp suất cao (Chỉ áp dụng cho phương tiện giao thông)

 

Lưu ý: Mỗi cấp độ bảo vệ nên được xem xét riêng. Cấp độ bảo vệ cao không tự động có cấp độ bảo vệ thấp.
 

Giới thiệu về kiểm tra bảo vệ IP

1 Phạm vi

Thử nghiệm chống thấm nước bao gồm * * với các số đặc trưng từ 1 đến 8, tức là mã mức độ bảo vệ từ IPX1 đến IPX8

2. Nội dung kiểm tra chống thấm nước ở các mức độ khác nhau

(1) IPX1

Tên phương pháp: thử nghiệm nhỏ giọt dọc

Thiết bị kiểm tra: thiết bị kiểm tra nhỏ giọt và phương pháp kiểm tra của nó

Vị trí đặt mẫu: đặt mẫu lên bàn xoay với tốc độ 1 vòng / phút theo vị trí làm việc bình thường và khoảng cách từ đỉnh mẫu đến lỗ nhỏ giọt không quá 200 mm

Điều kiện thử nghiệm: giọt nước là 1,0+0,5 mm/phút;

Thời lượng kiểm tra: 10 phút

(2) IPX2

Tên phương pháp: thử nghiệm nhỏ giọt nghiêng 15 °

Thiết bị kiểm tra: thiết bị kiểm tra nhỏ giọt và phương pháp kiểm tra của nó

Vị trí đặt mẫu: làm cho một mặt của mẫu tạo thành một góc 15 ° với đường thẳng đứng và khoảng cách từ đỉnh của mẫu đến lỗ nhỏ giọt không quá 200 mm. Sau khi kiểm tra mỗi bên, đổi bên còn lại bốn lần

Điều kiện thử nghiệm: nhỏ giọt nước là 3,0 + 0,5 mm / phút;

Thời lượng kiểm tra: 4 × 2,5 phút, tổng cộng 10 phút

(3) IPX3

Tên phương pháp: kiểm tra mưa

A. Thử nghiệm phun nước kiểu con lắc

Thiết bị kiểm tra: Thử nghiệm phun nước kiểu con lắc

Vị trí đặt mẫu: chọn ống lắc có bán kính thích hợp, làm chiều cao của bàn mẫu tại vị trí đường kính của ống lắc, đặt mẫu lên bàn mẫu, khoảng cách từ đỉnh của nó đến vòi phun mẫu không quá hơn 200mm và bàn mẫu không xoay.

Điều kiện thử nghiệm: lưu lượng nước được tính theo số lỗ phun trên ống xoay, lưu lượng mỗi lỗ là 0,07L/phút. Khi phun nước, nước từ lỗ phun trong phần vòng cung 60 ° ở hai bên điểm giữa của ống xoay được phun vào mẫu. Đặt mẫu vào tâm bán nguyệt của ống con lắc. Ống xoay xoay 60 ° dọc theo hai bên của đường thẳng đứng, tổng cộng là 120 °. Mỗi lần xoay (2×120°) khoảng 4s.

Áp suất thử: 400kPa;

Thời gian kiểm tra: tưới liên tục trong 10 phút; Mẫu quay 90° sau 5 phút thử nghiệm

B. Thử nghiệm phun nước kiểu Sprinkler

Thiết bị kiểm tra: thiết bị kiểm tra phun và bắn nước cầm tay,

Vị trí đặt mẫu: tạo khoảng cách song song từ đỉnh mẫu thử đến vòi cầm tay trong khoảng từ 300mm đến 500mm

Điều kiện thử nghiệm: vách ngăn có trọng lượng cân bằng phải được lắp đặt trong quá trình thử nghiệm và lưu lượng nước là 10L/phút

Thời gian thử nghiệm: 1 phút trên một mét vuông (không bao gồm diện tích lắp đặt), * ít hơn 5 phút, được tính theo diện tích bề mặt của vỏ mẫu thử nghiệm.

(4) IPX4

Tên phương pháp: kiểm tra giật gân;

A. Thử nghiệm giật gân kiểu con lắc

Dụng cụ thí nghiệm và vị trí đặt mẫu: chọn ống lắc có bán kính thích hợp, làm độ cao của bàn mẫu tại vị trí đường kính của ống lắc, đặt mẫu lên bàn mẫu, tạo khoảng cách từ đỉnh của nó đến vòi phun mẫu. vòi không quá 200mm và bàn mẫu không xoay.

Điều kiện thử nghiệm: lưu lượng nước được tính theo số lượng lỗ phun trong ống xoay và mỗi lỗ là 0,07L / phút; Khu vực phun nước là lỗ phun nước trong phần vòng cung 90 ° ở cả hai bên của điểm giữa của ống xoay. Đặt mẫu vào tâm bán nguyệt của ống con lắc. Ống xoay xoay 180 ° dọc theo hai bên của đường thẳng đứng, tổng cộng khoảng 360 °. Mỗi lần xoay (2×360°) khoảng 12s.

Thời gian thử nghiệm: tương tự như trong Khoản a của IPX3 tại Khoản (3) ở trên (tức là 10 phút).

B. Thử nghiệm bắn tóe loại vòi phun

Thiết bị kiểm tra: thiết bị kiểm tra phun và bắn nước cầm tay,

Vị trí đặt mẫu: vách ngăn có lắp đặt đối trọng trên thiết bị phải được tháo ra sao cho khoảng cách song song từ đỉnh mẫu thử đến vòi phun của vòi cầm tay nằm trong khoảng từ 300mm đến 500mm.

Điều kiện thử nghiệm: vách ngăn có trọng lượng cân bằng phải được lắp đặt trong quá trình thử nghiệm và lưu lượng nước là 10L/phút.

Thời gian thử nghiệm: là 1 phút trên một mét vuông (không bao gồm diện tích lắp đặt) * ít hơn 5 phút, được tính theo diện tích bề mặt của vỏ mẫu thử nghiệm.

(5) IPX4K

Tên thử nghiệm: thử nghiệm mưa ống con lắc điều áp

Thiết bị kiểm tra: kiểm tra mưa ống con lắc

Vị trí đặt mẫu: chọn ống lắc có bán kính thích hợp, làm chiều cao của bàn mẫu tại vị trí đường kính của ống lắc, đặt mẫu lên bàn mẫu, khoảng cách từ đỉnh của nó đến vòi phun mẫu không quá hơn 200mm và bàn mẫu không xoay.

Điều kiện thử nghiệm: lưu lượng nước được tính theo số lỗ phun trên ống xoay, lưu lượng mỗi lỗ là 0,6 ± 0,5L/phút. Khu vực phun nước là lỗ phun nước trong phần vòng cung 90 ° ở cả hai bên của điểm giữa của ống xoay. Đặt mẫu vào tâm bán nguyệt của ống con lắc. Ống xoay xoay 180 ° dọc theo hai bên của đường thẳng đứng, tổng cộng khoảng 360 °. Mỗi lần xoay (2×360°) khoảng 12s.

Áp suất thử: 400kPa

Thời gian thử nghiệm: mẫu quay 90° sau 5 phút thử nghiệm

Lưu ý: Ống phun có 121 lỗ đường kính 0,5mm;

--1 lỗ ở giữa

--2 lớp vùng lõi (12 lỗ trong mỗi lớp, phân bố ở 30 độ)

--4 vòng ngoài (24 lỗ trên mỗi vòng, phân bố 15 độ);

--Có thể tháo rời nắp.

Ống phun phải được làm bằng hợp kim đồng kẽm (đồng thau).

(6) IPX5

Tên phương pháp: thử nghiệm phun nước

Thiết bị kiểm tra: đường kính trong của vòi phun là 6,3mm

Điều kiện thử nghiệm: khoảng cách giữa mẫu thử và vòi phun nước là 2,5 ~ 3m, lưu lượng nước là 12,5 L/phút (750 L/h);

Thời gian thử nghiệm: 1 phút trên một mét vuông (không bao gồm diện tích lắp đặt) * Ít hơn 3 phút, được tính theo diện tích bề mặt vỏ của mẫu được thử nghiệm.

(7) IPX6

Tên phương pháp: thử nghiệm phun nước mạnh;

Thiết bị kiểm tra: đường kính trong của vòi phun là 12,5mm;

Điều kiện thử nghiệm: khoảng cách giữa mẫu thử và vòi phun nước là 2,5 ~ 3m, lưu lượng nước là 100L/phút (6000L/h);

Thời gian thử nghiệm: 1 phút trên một mét vuông (không bao gồm diện tích lắp đặt) * Ít hơn 3 phút, được tính theo diện tích bề mặt vỏ của mẫu được thử nghiệm.

D=6.3mm lớp bảo vệ chống thấm nước cấp 5 và 6K;

Lớp bảo vệ chống nước D=12.5mm cấp 6.

(8) IPX7

Tên phương pháp: thử nghiệm ngâm ngắn hạn;

Thiết bị kiểm tra: bể ngâm.

Điều kiện thử nghiệm: kích thước phải sao cho khoảng cách từ đáy mẫu đến mặt nước ít nhất là 1m sau khi cho mẫu vào bể ngâm. Khoảng cách từ đỉnh mẫu đến mặt nước tối thiểu là 0,15m. Thời gian kiểm tra: 30 phút.

(9) IPX8

Tên phương pháp: kiểm tra lặn liên tục;

Điều kiện thử nghiệm và thời gian thử nghiệm thiết bị thử nghiệm: do hai bên thỏa thuận. Mức độ nghiêm trọng phải cao hơn IPX7.

(10) IPX9K

Tên phương pháp: thử nghiệm phun áp suất cao

Thiết bị kiểm tra: đường kính trong của vòi phun là 12,5mm;

Điều kiện thử nghiệm: góc phun nước: 0°, 30°, 60°, 90° (4 vị trí); Số lỗ phun: 4; Tốc độ quay của bàn mẫu: 5 ± 1 r.p.m; Khoảng cách là 100 ~ 150 mm và mỗi vị trí là 30 giây; Lưu lượng là 14 ~ 16L / phút và áp suất phun nước là 8000 ~

10000kPa, yêu cầu nhiệt độ nước 80 ± 5 ℃

Thời gian kiểm tra: 30 giây ở mỗi vị trí × 4 120 giây tổng cộng.
 

Trong sản xuất công nghiệp, mức độ bảo vệ vỏ bọc của thiết bị dụng cụ tự động là một chỉ số quan trọng để đảm bảo thiết bị hoạt động bình thường cũng như độ an toàn và độ tin cậy của sản phẩm. Trong quá trình mua hàng, bạn có thể xác nhận các thông số sản phẩm với chúng tôi. Ví dụ: thiết bị điện thông thường của chúng tôi là sản phẩm thiết bị phân phối điện thông minh có độ chính xác cao và độ tin cậy cao được thiết kế cho hệ thống điện, doanh nghiệp công nghiệp và khai thác mỏ, cơ sở công cộng, tòa nhà thông minh và các ứng dụng giám sát, điều khiển, đo lường và đánh giá năng lượng thông minh khác. Mức bảo vệ bảng điều khiển thường là IP54 và một số máy phân tích chất lượng điện năng gắn bảng điều khiển có thể đạt IP64 cho bảng điều khiển phía trước của nó. Chẳng hạn như máy phân tích năng lượng kỹ thuật số Elecnova Sfere720C, có thể đáp ứng nhiều yêu cầu khác nhau cho các ứng dụng công nghiệp và thương mại.

 

 

Zalo Elecnova Messenger Elecnova hotline
popup

Số lượng:

Tổng tiền: